Vården står inför omvandling

Vården står inför omvandling
För någon vecka sedan skrev Dagens Nyheter om att Sveriges första digitala vårdcentral öppnat i Slussfors som ligger mellan Storuman och Tärnaby. Här kan människor utföra egna provtagningar och vård. Ibland sker detta med undersköterskor, ibland av läkare som medverkar via länk. Provresultaten skickas sedan digitalt till patientens journal.

Detta är intressant av flera skäl.

För det första ett tecken på den omvandling vården står inför. Och det riktigt stora skiftet blir sannolikt att vi människor blir mer upplysta och i högre grad kommer att självdiagnosticera oss. När vi får ökad makt så kommer vi mer att fokusera på det preventiva, att löpande screena oss för att undvika sjukdomar. Blickar vi lite längre fram känns det som vanligt som science fiction. Mycket pekar på på att vi kommer att ha små robotar i vårt blod med uppgift att upptäcka risker för sjukdomar och andra robotar som lagar det som hittas.

Det andra spännande med vårdcentralen i Slussfors är att detta är ett konkret exempel på hur landsbygden kan utvecklas via digitaliseringen. När människor väljer att flytta till städerna så följer med digitaliseringen intressanta lösningar som möjliggör för människor att fortsätta bo också utanför städerna. Inom utbildningssidan finns samma intressanta utveckling med distansutbildning etc.

Ofta beskrivs digitaliseringen i termer av jobb som försvinner och branscher som slås ut. Min bild är i grunden den motsatta, för oss människor skapar digitaliseringen nya möjligheter. Det som händer i vården är ett exempel.

0 Kommentarer

Lämna ett svar