Dags att vända pyramiden

Dags att vända pyramiden

2015-03-04 16.46.25Ett vanligt sätt att betrakta världen är att utgå från att det finns en värdehierarki i samhället som bygger på att storlek och erfarenhet står i centrum. Små företag ska lära av stora (där finns ju kompetensen och resurserna) och yngre ska lära av äldre. Ett förhärskande synsätt som varit logiskt i en värld som varit förutsägbar.

Nu rämnar detta. Vår tids GUD – globalisering, urbanisering och digitalisering – försätter nu planeten i en dimma där saker och ting vänds upp och ner. Mindre företag och framförallt start ups tenderar att mer proaktivt ta till sig det nya och har etablerade strukturer mycket att lära. På samma sätt har äldre mycket att lära av unga människors kommunikation och relation till varumärken.

Jag tänker på detta när jag tar del av kritiken mot att 13-åriga Lisa Jonsson – för de flesta känd som MissLisibell – utsågs till årets superkommunikatör. Jag satt själv i juryn och var drivande för att hon skulle hamna överst på listan.

Visst kan man förstå att det väcker diskussion att hon utsetts till näringslivets superkommunikatör, men för mig var det ett självklart val. Hon arbetar helt digitalt och lockar hundratusentals unga – den kanske allra svåraste målgruppen att nå – som följare.

För mig illustrerar hon två faktorer som blir avgörande för framgång på den nya kommunikativa spelplan som växer fram. Dels förmågan att utnyttja de digitala kanalerna, dels träder hon fram som en person. Den nya tiden är en renässans för personligheter och vem illustrerar detta bättre än Lisa. Följ henne här.

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar