Föreläsningar

Per är en erfaren talare och berör ämnen som ledarskap, strategisk kommunikation, varumärken, förändringsprocesser, politik och retorik. Per har en unik erfarenhet från ledande positioner inom såväl politik som näringsliv. Hans föredrag handlar om hur man kan använda ledarskap och kommunikation för att för att främja förändring, inte minst hur man upprätthåller förändringsprocesser över tid. Att vara i ständig förändring och utveckling är en utmaning där Per levererar lösningar och verktyg att ta med i den fortsatta processen framåt.

Per är en mycket uppskattad och inspirerande talare med hög energi på scen. En viktig utgångspunkt är hur företag och organisationer strategiskt kan arbeta med framtidsfrågor. Startpunkten är hur GUD, globalisering, urbanisering och digitalisering, ändrar förutsättningarna och söndrar logiken i bransch efter bransch. Per pratar om vikten av att förändra sitt tänkande och presenterar modeller för hur man kan åstadkomma förändring och en kultur som fjärmar nytänkande. Han inspirerar till ett nytt tänkande!

Per har varit partisekreterare, chefsstrateg och kommunikationschef för Moderaterna och anses vara en av arkitekterna till förnyelsen av Moderaterna och valframgångarna 2006 och 2010. Han har varit statssekreterare hos fd statsminister Fredrik Reinfeldt. Inom näringslivet har han varit rådgivare åt företag och organisationer och bland annat vd för kommunikationsbyrån Spider Relations.

Han anses vara en av de mest inflytelserika strategerna inom kommunikation och är bland annat utsedd till en av Sveriges superkommunikatörer. Under sin tid i politiken utsågs han flera år till en av Sveriges mäktigaste och mest inflytelserika personer.

Per kan anlitas som såväl föredragshållare som workshopledare.
 Pers föreläsningar vänder sig både till ägare och koncernledningar som står inför strategiska utmaningar, som bredare grupper av exempelvis medarbetare där fokus mer blir på att inspirera. Han har tidigare skrivit boken Stå aldrig still och är nu aktuell med boken Urban Express som han har skrivit tillsammans med Kjell A Nordström. Han har varit krönikör i bland annat Dagens Industri och sitter i styrelsen för SOS Barnbyar. Per driver sitt eget företag – Per Schlingmann AB – och är delägare i utbildningsföretaget Futuretelling AB och PR-byrån Assefa Kommunikation.

Förutom sin författarkollega Kjell A Nordström samarbetar Per med personer och håller gärna gemensamma föreläsningar och work shops. Bland dessa finns retorikexperten Elaine Eksvärd, entreprenören och ägaren till Furillen Johan Hellström, författaren Viveca Sten och professorn i politisk kommunikation Jesper Strömbäck.

Föredragen

Så vinner du kommunikationskriget – med berättelsen som vapen.

Vi befinner oss i ett kommunikationskrig där alla kämpar mot alla i kampen om människors tid och uppmärksamhet. Vinnare blir den som etablerar historier som andra vill föra vidare. Per Schlingmann förklarar hur det nya kommunikationslandskapet fungerar, och berättar hur du själv kan bli framgångsrik genom att använda dig av nutidens mest effektiva vapen – berättelsen. Per berättar om det nya medielandskapet som vänder mycket av det vi visste upp och ned. Det är ett helt nytt sätt att tänka men som öppnar för kreativitet, experimentlusta – och framgång – för den som hänger med.

Föreläsningen vänder sig till ledare, kommunikatörer och de som vill förstå den nya tidens kommunikation.

Digital Express

Digitalisering och den teknologiska utvecklingen förändrar världen och påverkar alla och allt. De fördelar företag traditionellt har haft slås i spillror när nya affärsmodeller gör entré. Robotiseringen stöper om offentlig sektor och den arbetsmarknad vi vant oss vid är ett minne blott. I denna föreläsning ger Per Schlingmann sin bild av hur digitaliseringen påverkar nuet och framtiden. Han beskriver ett framtida hyperspecialiserat samhälle där alla har tillgång till samma information och där ett nytt kommunikationslandskap och en ny ekonomisk geografi växer fram.

I en tid när kopiering av affärsmodeller, produkter och tjänster går snabbare än någonsin ökar värdet av det originella och det som inte kan göras digitalt och därmed kan kopieras. En av de kanske viktigaste slutsatserna av digitaliseringen är därför att inte digitalisera bort de värden som andra inte kan kopiera. Per ger konkreta exempel på hur människor och företag kan agera och presenterar slutsatser om hur man som företag eller organisation måste förändra sitt tänkande och agerande.

Stå aldrig still!

I en värld där allt är i ständig rörelse är det de som har modet och förmågan att gå före, att förändra och förnya sig som blir vinnarna. Men hur går det till? Per pratar om förändrings­processer genom att ta exempel från Moderaternas förnyelse och även exempel från branscher där förändringstrycket är stort. Föredraget tar avstamp i Pers bok ”Stå aldrig still!” och inspirerar till utveckling och förnyelse. Per berättar konkret om hur man kan arbeta internt och externt kring förnyelse, om fallgropar och hur man undviker dem.

Föreläsningen vänder sig i huvudsak till ledare, beslutsfattare och kommunikatörer. Per genomför också inspirationsföreläsningar om förändring, då med syfte att stimulerar människor att tänka nytt.

Urban Express

Världen står inför dramatiska förändringar i och med globaliseringen, digitaliseringen och urbaniseringen. Vad krävs för att hänga med i en tid där det digitaliserbara blir mindre värt, där talang är hårdvaluta och där kvinnorna går först? Med utgångspunkt i boken Urban Express som Per har skrivit tillsammans med Kjell A Nordström (författaren till Funky Business) får vi veta hur man navigerar i en framtid som blir alltmer oviss. Per beskriver hur kunskap, globalisering och vår tids verkliga blockbuster – staden – påverkar villkoren för människor, företag och för hur världen kan styras.

Läs också mer på www.urbanexpress.se

Föreläsningen vänder sig till både ledningar och beslutsfattare, men också bredare till medarbetargrupper.

Per kan självklart anpassa innehåll och inriktning på sina föreläsningar efter önskemål.

 

ETT URVAL AV PERS UPPDRAGSGIVARE

 • Bestseller/Hjärntillskott
 • Hyresgästföreningen
 • If
 • Mercedes Benz
 • Microsoft
 • MSD
 • Polar Music Talks
 • Pwc
 • Skandia
 • SKF
 • SKL
 • Spotify
 • Svensk Handel
 • Sveriges Tidskrifter (Tidskriftsdagen)
 • Swedbank
 • TCO
 • Tieto
 • Visita
 • Webbdagarna (IDG)
 • Örebro Universitet

För press, bokning och förfrågningar, kontakta:

Karoline Kjellstedt, Speakersnet

karoline@speakersnet.se