Diginomics – om digitaliseringens effekter

Diginomics – om digitaliseringens effekter
digitalDen har några månader på nacken, men jag rekommenderar starkt den artikel som Swedbanks chefekonom Anna Felländer och hennes kollega Anna Breman har skrivit i Ekonomisk Debatt. De fördjupar sig i digitaliseringens effekter på den svenska ekonomin. Inte minst intressant i nuvarande ekonomiska läge med diskussionen om inflationen. Vad är konjunkturellt och vad är strukturellt?

http://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/42-6-abaf.pdf